OHP Logo

Ochotnicze Hufce Pracy


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy
obrazek

Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
tel. (71)314-20-12
fax (71)723-73-42


Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

MCK DMP OBP  

Kontakt Oferta programowa Aktualności Rekrutacja Działalność gospodarcza

Rekrutacja


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

  

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY  OGŁASZA  NABÓR NA 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

  KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 

OFERTA EDUKACYJNA

GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJACYMI DO PRACY

  

PRZYSPOSOBIENIE DO ZAWODU

KLASA

CYKL KSZTAŁCENIA

 Kowal  I II III  3 lata

Cukiernik wg starych receptur

I II III 3 lata

Tapicer 

I II III

3 lata

Kucharz

I II III

3 lata

Murarz-tynkarz

I II III

3 lata

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

I II III

3 lata

Fryzjer

I II III

3 lata

Ogrodnik

I II III

3 lata

 

 

CKiW OHP ZAPEWNIA PRAKTYKI W RAMACH POWYŻSZYCH ZAWODÓW

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY :

 

 1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia  do 31 sierpnia 2015 r.
 2. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  sprawie zasadności podjęcia przez kandydata nauki w  gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
 3. Kandydat powinien mieć na swoim koncie  niepowodzenia w edukacji gimnazjalnej.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU:

 

 1. Podanie oraz wypełniony druk zgłoszeniowy (dostępny  na stronie internetowej). 
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3.Ostatnie świadectwo z gimnazjum.
 4. Dokument potwierdzający przystąpienie do sprawdzianu  z zakresu szkoły podstawowej.
 5. Skrócony akt urodzenia z potwierdzeniem stałego  miejsca zameldowania wraz z numerem PESEL.
 6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na  uczęszczanie do Gimnazjum z oddziałami  przysposabiającymi do pracy (dostępna na  stronie internetowej).
 7. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do nauki  zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych.
 8. Fotografia 3 szt.
 9.Odpis arkusza ocen.
 10. Oświadczenie Dyrektora szkoły macierzystej o  nadzorowaniu obowiązku szkolnego wobec kandydata.
 11. Decyzja Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły    macierzystej o konieczności kontynuowania nauki w  gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
 12. Dokument przekazujący ucznia.
 13. Uczniowie, którzy wyrażają zgodę na naukę z  zawodzie kucharz w dniu zgłoszenia musza posiadać  książeczkę zdrowia przeznaczoną do celów sanitarno-  epidemiologicznych.

 

 

DOKUMENTY SZKOLNE KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM Z OODZIAŁAMI PRZYSPOSABIJĄCYMI DO PRACY NALEŻY ADRESOWAĆ NA

GIMNAZJUM NR 1 IM. KSIĄŻĄT OLEŚNICKICH

UL ARMII KRAJOWEJ 47, 56-400 OLEŚNICA

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

 

NAUCZANY ZAWÓD

 

KLASA

CYKL KSZTAŁCENIA

Fryzjer

I II III

3 lata

Mechanik pojazdów samochodowy

I II III

3 lata

Kucharz

I II III

3 lata

Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych

I II III

3 lata

Elektryk

I II III

3 lata

Sprzedawca

I II III

3 lata

Blacharz samochodowy

I II III

3 lata

 

CKiW OHP ZAPEWNIA PRAKTYKI W RAMACH POWYŻSZYCH ZAWODÓW

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:   

 1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku    życia do 31 sierpnia 2015 r.
 2. Ukończenie III klasy Gimnazjum.
 3. Posiadanie dokumenty stwierdzającego przystąpienie  do egzaminu gimnazjalnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.
 6. Świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy dot. II  klasy.
 
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU:
 1. Podanie oraz wypełniony druk zgłoszeniowy (dostępny  na stronie internetowej).
 2. Świadectwo ukończenia III klasy Gimnazjum.
 3. Świadectwo ukończenia I kl. Zasadniczej Szkoły  Zawodowej (dot. kl II).
 4. Zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym.
 5. Skrócony akt urodzenia z potwierdzeniem stałego  miejsca zameldowania wraz z numerem PESEL.
 6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  na pobyt i  naukę w Centrum oraz prowadzenie czynności  psychologiczno-pedagogicznych wobec uczestnika    (zawarta w zgłoszeniu do CKiW OHP).
 7. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie  umowy o pracę(dostępna na stronie internetowej).
 8. Zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów  prawnych - dotyczy osób ubiegających się o miejsce w  internacie.
 9. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do nauki  zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badan  profilaktycznych.
 10. Fotografia 3 szt.
 11. Uczniowie, którzy wyrażają zgodę na naukę z  zawodzie kucharz w dniu zgłoszenia muszą posiadać  książeczkę zdrowia przeznaczoną do celów sanitarno-  epidemiologicznych.

 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do Centrum ma młodzież z rodzin niepełnych, wielodzietnych, znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, młodzież z Domów Dziecka.

Z uczestnikami młodocianymi pobierającymi naukę  Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz w Gimnazjum Centrum Kształcenia i Wychowania OHP zawierać będzie indywidualne umowy o prace w celu przygotowania zawodowego. Przysługiwać im będzie wynagrodzenie miesięczne za praktyczna naukę zawodu i przysposobienie do pracy.

Pobyt w Centrum oraz wyżywienie  jest bezpłatne.

Centrum dysponuje dobrze wyposażonym internatem, siłownią, sala kinową, dyskoteką, warsztatami szkoleniowymi, oraz baza szkoły doskonale wyposażoną w pomoce dydaktyczne i wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Młodzież CKiW OHP może liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy przesłać na adres:

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 707 02 85

fax.: 71 723-73-42


Decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2015/2016 trwa!!!

 

Zgłoszenie do CKiW OHP

Podanie o przyjęcie do CKiW OHP

Zgoda rodziców na uczęszczanie do Gimnazjum

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Przetargi Projekty UE Galeria


Stronę internetową przygotowuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy (napisz do nas).
Prawa autorskie zastrzeżone © 2004-2014 | datanet.pl