OHP Logo

Ochotnicze Hufce Pracy


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy
obrazek

Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
tel. (71)314-20-12
fax (71)723-73-42


Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

MCK DMP OBP  

Kontakt Oferta programowa Aktualności Rekrutacja Działalność gospodarcza

Rekrutacja


 

  

Rekrutacja do CKiW OHP

 

   


 

 CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2016/2017. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży od 15-18 roku życia, która chciałaby uzupełnić wykształcenie i nauczyć się zawodu. CKiW OHP w Oleśnicy oferuje kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb wynikających z lokalnego rynku u pracy oraz kształcenie w ginących zawodach : cukiernik wg starych receptur i kowal.

Centrum zapewnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zajęcia ze specjalistami z zakresu procesu edukacji i wychowania młodzieży.

 

 

DODAJ SWOJEMU ŻYCIU KOLORÓW, DOŁĄCZ DO NAS !!!

ODWAŻ SIĘ !!!

KSZTAŁCIMY POSZUKIWANYCH SPECJALISTÓW !!!

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W OLEŚNICY 

OGŁASZA  NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 NA NASTĘPUJĄCYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA:

 

- GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY kl.I,II,II

- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kl. I,II,III

  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

fax.: 71 723-73-42

 

DOTYCZY: GIMNAZJUM

 

OFERTA EDUKACYJNA

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJACYMI DO PRACY

  

PRZYSPOSOBIENIE DO ZAWODU

KLASA

CYKL KSZTAŁCENIA

 Kowal

 I II III

 3 lata

Cukiernik wg starych receptur

I II III

3 lata

Tapicer 

I II III

3 lata

Kucharz

I II III

3 lata

Murarz-tynkarz

I II III

3 lata

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

I II III

3 lata

Fryzjer

I II III

3 lata

Ogrodnik

I II III

3 lata

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY :

 

1.    Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia  do 31 sierpnia 2016r.

2.    Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  sprawie zasadności podjęcia przez kandydata nauki w  gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

3.    Kandydat powinien mieć na swoim koncie  niepowodzenia w edukacji gimnazjalnej.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

 

1.    Wypełnione: podanie, zgłoszenie oraz zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na uczęszczanie do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dostępne  poniżej). 

2.    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu    do egzaminu szóstoklasisty.

3.    Ostatnie świadectwo z gimnazjum.

4.    Skrócony akt urodzenia.

5.    Fotografia 3 szt.

6.    Odpis arkusza ocen.
 

 

Zgłoszenie do CKiW OHP

Podanie o przyjęcie do CkiW OHP

Zgoda rodziców na uczęszczanie do Gimnazjum

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

 

 

DOTYCZY: ZSZ

 

OFERTA EDUKACYJNA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

NAUCZANY ZAWÓD

 

KLASA

CYKL KSZTAŁCENIA

Fryzjer

I II III

3 lata

Mechanik pojazdów samochodowy

I II III

3 lata

Kucharz

I II III

3 lata

Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych

I II III

3 lata

Elektryk

I II III

3 lata

Sprzedawca

I II III

3 lata

Blacharz samochodowy

I II III

3 lata

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:   

 

 1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku    życia do 31 sierpnia 2016 r.

 2. Ukończenie III klasy Gimnazjum.

 3. Posiadanie dokumenty stwierdzającego przystąpienie  do egzaminu gimnazjalnego.

 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 5. Stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.

 6. Świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy dot. II  klasy.

 
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

 

1.    Wypełnione: podanie oraz zgłoszenie (dostępne poniżej).

2.    Świadectwo ukończenia III klasy Gimnazjum 

3.    Świadectwo ukończenia I kl. Zasadniczej Szkoły  Zawodowej (dot. kl II).

4.    Zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym.

5.    Skrócony akt urodzenia.

 

Zgłoszenie do CKiW OHP

Podanie o przyjęcie do CKiW OHP

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
tel. 71 71 314 20 12 lub 71 314 29 09

 

Przetargi Projekty UE Galeria


Stronę internetową przygotowuje Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy (napisz do nas).
Prawa autorskie zastrzeżone © 2004-2014 | datanet.pl